Spring naar inhoud

Tarieven en vergoeding

Tarieven, vergoedingen en betalingsvoorwaarden 2024

Indien je de training zelf wil bekostigen dan zijn de totale kosten € 575,-
Dit bedrag is inclusief materiaal (diverse MP3's met oefeningen, overzichtelijke trainingsmap met alle hand-outs), koffie/thee, het intakegesprek en een eindgesprek als u dat wenst. Indien u na het intakegesprek in eerste instantie besluit om niet deel te nemen worden voor dit gesprek geen kosten in rekening gebracht en wordt er ook niets gedeclareerd.

Een deel van de deelnemers aan mijn trainingen hebben (een groot gedeelte van) de kosten van de training, welke ik volgens de geldende NZA-tarieven bij de zorgverzekeraar in rekening breng, vergoed gekregen van hun zorgverzekeraar. Voor 2024 heb ik met iedere zorgverzekeraar een contract. Er wordt dan gedeclareerd volgens het Zorg Prestatie Model (ZPM) welke dit jaar is ingevoerd. (Klik hier voor meer informatie over de veranderde bekostiging van de GGZ.)
Een mogelijke vergoeding is onder andere afhankelijk van welke zorgverzekeraar en welk pakket u heeft, uw hulpvraag en of er sprake is van een verwijzing door de huisarts.

Ik sta u graag te woord met uitleg over eventuele mogelijkheden en hoe u een en ander het beste kan navragen bij uw zorgverzekeraar.

De training vindt doorgang bij 5 of meer deelnemers.
Bij onvoldoende inschrijvingen volgt volledige restitutie van het cursusgeld. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van de training.

Indien de trainer onverhoopt door overmacht niet aanwezig kan zijn dan zal hij eerst proberen voor een vervanger te zorgen. Als dit niet lukt zal op een nader te bepalen datum een vervangende zitting worden aangeboden.

Betalingsvoorwaarden:

- Na het intakegesprek geeft u aan of u wilt deelnemen of niet.
- Als u heeft aangegeven deel te willen nemen en, indien u de training zelf bekostigd, de deelnameovereenkomst ondertekend door ons is ontvangen is er sprake van een aanmelding. Er wordt dan een plek voor u gereserveerd.

Indien de training door uzelf bekostigd wordt ontvangt u van ons een factuur. Deze factuur dient binnen 10 dagen te zijn voldaan. Indien u niet tijdig betaald kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Annuleringsvoorwaarden:

Annulering voor het intakegesprek:
Het intake/kennismakingsgesprek dient u minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Bij niet verschijnen zonder bericht of annulering korter dan 24 uur van te voren worden de volledige kosten voor het gesprek (€ 50,-) in rekening gebracht.

Annulering na het intakegesprek:
- Bij annulering, door de deelnemer, tot vier weken voor aanvangsdatum van de training wordt € 75,- annuleringskosten in rekening gebracht.
- Bij annulering, door de deelnemer, van vier weken tot een week voor aanvangsdatum van de training wordt 50% (€ 262,50) van het totale cursusgeld in rekening gebracht.
- Binnen een week voor aanvangsdatum is annulering niet meer mogelijk en blijft u het volledige cursusgeld verschuldigd (€ 575,-).

Klik hier om u aan te melden. Na uw aanmelding volgt een kennismakings/intakegesprek.
Hiervoor nemen wij contact met u op.

(Laatste update: 20-06-2024)